Sunday, October 31, 2010

Libedalt nagu 6litatult


Mu Iraani s6ber ytles kuldse lause: "Kui v66rale territooriumile sisened, siis ole pigem tagaplaanil vaatleja. Siis saad k6ige rohkem ja teed kahju k6ige v2hem."

Mida rohkem tegutseda oma algup2rase soorolli piires, seda kiiremini l2heb kohanemine ja omaks v6tmine.

Yksk6ik mis kultuuriruumis ka ei oleks, tuleb kasuks kui naisena loomuomasena pead puhtust, oskad syya teha, vaidlustes lepid ka lahkarvamustega.

Kui rehv l6hkeb ja mees sihikindlalt asub seda vahetama, 2ratab see usaldust. Kui oskad end ise aidata, siis seda enam tahetakse Sind aidata. Siidik2ed ei ole nii hinnas.

Kes istub autoroolis? Kui auto pole otseselt kellegi oma, siis vaikimisi lastakse rooli seltskonna k6ige vanem mees. Kui seltskond koosneb nis(t)est ja mehest, siis rooli l2heb mees. See on siis kui asi kulgeb vaikimisi kellegi otsese suunamiseta.

Need on minu t2helepanekud ;)